Araş. Gör. ÖZGE KARİP NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ÖZGE KARİP

T: (0282) 250 2689

M ozgekarip@nku.edu.tr

W ozgekarip.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2018-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2016
Tez: Subversion of Fairy Tale Motifs in Fay Weldon´s The Life and Loves of a She-Devil (2016)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
2013-
İdari Görevler
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GOLBAN T., KARİP Ö., BEAUTY AS FAIRY TALE IN FAY WELDON’S NOVEL THE LIFE AND LOVE OF A SHE-DEVIL, Humanitas, vol. 5, pp. 219-230, 2017.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
2. GOLBAN T., KARİP Ö., The Fairy Tale Enchantment and Metamorphoses in Fay Weldon’s Novel The Life and Loves of a She-Devil, Border Crossing, vol. 7, pp. 95-107, 2017.
Özgün Makale EBSCO, Index Copernicus, RePEc Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GOLBAN T., KARİP Ö., Home and Memory in Elif Shafak’s Honour, The Migration Conferemce 2018 (26.06.2018-28.08.2018).
Özet bildiri
2. GOLBAN T., KARİP Ö., The Boundaries of Masculine Honour Code in Elif Shafak’s Honour, The Migration Conference 2018 (26.06.2018-28.08.2018).
Özet bildiri
3. KARİP Ö., BİR RUHTA İKİ KADIN: SYLVIA PLATH ve NİLGÜN MARMARA, Asos Congress II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18.05.2017-20.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki