Araş. Gör. ÖZGE KARİP NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ÖZGE KARİP

T: (0282) 250 2689

M ozgekarip@nku.edu.tr

W ozgekarip.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2016
Tez: Subversion of Fairy Tale Motifs in Fay Weldon´s The Life and Loves of a She-Devil (2016)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
2013-
İdari Görevler
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GOLBAN T., KARİP Ö., The Fairy Tale Enchantment and Metamorphoses in Fay Weldon’s Novel The Life and Loves of a She-Devil, Border Crossing, vol. 7, pp. 95-107, 2017.
Özgün Makale EBSCO, Index Copernicus, RePEc Erişim Linki
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Asos Congress II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , Yer:Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , 18.05.2017-20.05.2017.